ఉత్పత్తి మార్కెట్

కంపెనీ యొక్క ప్రధాన మార్కెట్లు ఉత్తర అమెరికా, తూర్పు యూరప్, దేశీయ మార్కెట్, దక్షిణాసియా, దక్షిణ ఐరోపా మొదలైన వాటిలో ఉన్నాయి మరియు మేము 100% సంబంధిత వేగాన్ని సాధించగలము.

మొత్తం వార్షిక ఆదాయం US$10 మిలియన్-US$50 మిలియన్.